Wiadomości

Rodzina Prawo Wspólnota
Od początku istnienia powiatu bielskiego komitet Rodzina Prawo Wspólnota miał w Radzie Powiatu zdecydowaną większość. Miał też swoich reprezentantów z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice: doświadczonych w pracy samorządowej i zdecydowanych w działaniach na rzecz mieszkańców.


Przez cztery kadencje urząd starosty bielskiego sprawował przedstawiciel naszego ugrupowania – starosta Andrzej Płonka. Od trzech kadencji, od 2006 roku, w zarządzie powiatu pracuje czechowicki radny Stanisław Pięta. Wśród radnych z Czechowic-Dziedzic, wspierających powiatowe działania w poprzednich kadencjach, byli także między innymi: radna Alina Świeży-Sobel – była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, a także nasi aktualni kandydaci: radna Alicja Mizera, radny Mirosław Greczka, radny Bolesław Jonkisz. Do grona naszych kandydatów w tym roku dołącza też samorządowiec czechowicki, dotychczas radny miejski Kazimierz Kocur.
Nasi reprezentanci przez lata pokazali, że potrafią skutecznie dążyć o właściwą realizację powiatowych zadań, a tych na terenie Czechowic-Dziedzic nie jest mało. Najczęściej mamy do czynienia z powiatowymi drogami, a także ponadpodstawowymi szkołami, ale działa też u nas Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART”, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, placówka powiatowego Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, Zespół Szkół nr 4, oddział Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego czy zamiejscowa placówka Urzędu Pracy.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!