Wiadomości

Rodzina Prawo Wspólnota
Wprawdzie powiatowa siedziba mieści się w Bielsku-Białej, ale powiatowe drogi biegną zdecydowanie bliżej nas, często poruszamy się nimi codziennie przez centrum miasta, czy jadąc z Czechowic-Dziedzic do Zabrzega, Ligoty, Bronowa... Od jakości tych dróg zależy bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego powiatowi radni czuwają nad ich stanem.


Powiatowe starania w minionych kadencjach objęły m.in. kompleksową przebudowę ulicy Legionów - wraz z historycznym mostem na Wiśle, na granicy z Goczałkowicami i rondem przy Bestwińskiej, Węglowej, czy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, ulicy Waryńskiego w Zabrzegu, Bielskiej, Zabrzeskiej, Mazańcowickiej w Ligocie.
– Ta odpowiedzialność zarządcy drogi obejmuje zarówno bieżące utrzymanie, które często realizujemy we współpracy z gminami, na terenie których znajdują się drogi powiatowe, jak i konieczne inwestycje, na które także poszukujemy funduszy wspólnie z samorządami gminnymi. Dzięki temu, mimo braku wystarczających funduszy w budżecie, udaje się systematycznie poprawiać komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W latach 2015-2018 na powiatowe inwestycje drogowe na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice łączne nakłady wyniosły 34.967.000 zł ­ tłumaczy Stanisław Pieta, członek zarządu powiatu bielskiego.
Do skuteczności tego działania niezbędne jest stałe opracowywanie projektów drogowych i listy planowanych inwestycji, by bez zwłoki aplikować o uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. W ciągu ostatniej kadencji na drogach powiatowych niezbędne okazały się w ramach bieżącego utrzymania remonty uszkodzonej nawierzchni na kilkudziesięciu odcinkach, łącznie ponad 22 kilometrach. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji, jednakże należy wspomnieć o przebudowie głównych, przelotowych dróg, m.in. w Porąbce i Czańcu czy przebudowie ciągu drogowego przebiegającego przez Jaworze i Jasienicę. Na liście dużych inwestycji znalazła się też przebudowa ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, zakończona niedawno, oraz największa inwestycja drogowa ostatnich lat, wspomniany już ciąg drogowy: Bronowska, Czyża.
W ramach tych robót przebudowano skrzyżowania drogowe, ronda, wybudowano i przebudowano chodniki, pobocza i zjazdy, wybudowano zatoki autobusowe i ścieżki rowerowe, przebudowano oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, wykonano nowe oznakowania poziome i pionowe.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!