Wiadomości

Rodzina Prawo Wspólnota
Rozmowa ze Stanisławem Piętą, od trzech kadencji reprezentującym wyborców z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice w Zarządzie Powiatu Bielskiego
– Jak władze samorządu powiatowego poradziły sobie z najpoważniejszymi wyzwaniami tej kadencji?
– Można powiedzieć, że bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy większość zakładanych zadań, wynikających z przyjętej i wdrażanej od szeregu już lat strategii rozwoju powiatu. Okazało się, że nie przeszkodził nam w tym nękający zresztą wszystkie powiaty problem niedoszacowania budżetowego. Finanse powiatów generalnie są niższe niż wynika to z ilości powierzonych powiatom zadań. W porównaniu z gminami, które swój budżet zasilają około 38-procentowym udziałem w podatku PIT, powiaty z udziałem 10,25 proc. i brakiem takich dochodów, jakie mają gminy, muszą sobie radzić z niedofinnsowaniem. Stąd też jako sukces można z pewnością potraktować to, że udało się wykonać tyle nowych inwestycji i modernizacji, a przy tym praktycznie nie zadłużyć powiatu.


– Gdzie tkwi tajemnica tych dobrych efektów?
– Na pewno w odpowiedzialnym i oszczędnym gospodarowaniu tymi skromnymi funduszami, które tworzą budżet powiatu. Trzeba nieraz rozważyć kilka wariantów postępowania, aby można było skutecznie doprowadzić realizację konkretnego zadanie do końca. Równie ważne jest też skuteczne zdobywanie funduszy unijnych czy rozdysponowywanych przez poszczególne ministerstwa oraz urząd marszałkowski. Dzięki tym staraniom i gospodarskiemu podejściu możemy dziś mówić o udanej kadencji.

– Jakie powiatowe inwestycje udało się zatem zrealizować dzięki tym środkom?
– Widać je zwłaszcza na kilkudziesięciu odcinkach dróg, które w tej kadencji zostały gruntownie przebudowane i wyremontowane. Łącznie powiat ma pod opieką przeszło 305 kilometrów dróg. Warto poznać tę liczbę, bo ona pomaga nam zdać sobie sprawę, że większość dróg, którymi poruszamy się na co dzień, w drodze do pracy czy szkoły, to właśnie drogi o statusie drogi powiatowej. W tej kadencji zrealizowanych zostało kilkadziesiąt poważnych zadań inwestycyjnych, w tym 10 obiektów mostowych i prawie 40 kilometrów przebudowanych dróg za łączną kwotę ponad 76 milionów złotych. Realizowaliśmy je we współpracy z gminami, na terenie których znajdowały się te drogi.

– Czy zmieniały się też drogi w Czechowicach-Dziedzicach i w sołectwach naszej gminy?
– Jak najbardziej. Skalę powiatowego zaangażowania na drogach na terenie naszego miasta i gminy najwymowniej zilustrują liczby, a mówią one, że łączne nakłady w latach 2015-2018 na powiatowe drogi na naszym terenie wyniosły prawie 35 milionów złotych. Do najważniejszych inwestycji należy zakończona niedawno przebudowa ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, czy przebudowa ulic Czyża i Bronowskiej w Ligocie. Trwają jeszcze prace związane z budową mostu na Kanale Ligockim w ciągu ulicy Bielskiej. Przebudowane zostały przepusty w ulicy Rolników i Długiej. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg powstały też nowe zatoki autobusowe, m.in. w Ligocie.

– Widoczne gołym okiem zmiany widać też w czechowickich szkołach powiatowych...
– Rzeczywiście, staramy się, aby nasze powiatowe szkoły były dobrą odpowiedzią na współczesne wyzwania i musimy się pochwalić, że mimo silnej konkurencji ze strony bielskich szkół średnich uczniowie chętnie wybierają czechowickie placówki. To dowód na to, że oferowane są tu atrakcyjne profile kształcenia. Dobry jest też poziom edukacji, a LO im. M. Skłodowskiej-Curie uzyskuje dobre wskaźniki zdawanych matur. Cieszy również, że udało się z powodzeniem zintegrować w jednym zmodernizowanym obiekcie przy ul. Traugutta dwie szkoły: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych oraz Zespół Szkół Silesia. Za takim rozwiązaniem przemawiało gospodarskie poczucie odpowiedzialności, aby dobrze wykorzystać szkolną bazę. Kiedyś w samym ZSTiL uczyło się około półtora tysiąca uczniów, a obecnie, przy ulokowaniu w tych samych budynkach dwóch szkół o zbliżonych profilach kształcenia technicznego, mamy łącznie około 780 uczniów. Powstały dla uczniów obu placówek nowe, bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne urządzenia i maszyny warsztaty szkolne, a w planach mamy budowę dla tych szkół nowej sali gimnastycznej.

– Nowe inwestycje można też zauważyć w przywołanym już LO im. M. Skłodowskiej-Curie...
– Wiele się działo ostatnio i w tej szkole. Oddana została do użytku nowa aula, w której mogą się odbywać uroczystości szkolne. Mocno wzbogaciła się też szkolna baza sportowa i obok wcześniej zbudowanego Orlika powstał też kompleks urządzeń lekkoatletycznych i boisko do koszykówki. Sukcesywnie remontowane są też kolejne sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarne. Planowany jest jeszcze remont sali gimnastycznej.
Udało się znacząco poprawić warunki nauki dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4, który funkcjonuje teraz w nowej siedzibie. Część pomieszczeń została już wyremontowana, powstała winda, niezbędna dla uczniów z dysfunkcjami narządu ruchu, a także nowe i dobrze wyposażone warsztaty na potrzeby praktycznej nauki zawodu. Część pomieszczeń została też wyremontowana dla utworzonych przy współpracy z PFRON warsztatów terapii zajęciowej. Z tą szkołą wiąże się też modernizacja budynku nieczynnego od lat kina, by obiekt mógł służyć na potrzeby uczniów Zespołu Szkół nr 4, ale także uczniów innych szkół oraz tych, którzy uczestniczą w zajęciach Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej ART.

– W Radzie Powiatu Bielskiego reprezentuje Pan bezpartyjny komitet wyborczy Rodzina Prawo Wspólnota. Czy to odcięcie się od partyjnych powiązań pomaga czy przeszkadza w samorządowej pracy?
– Moim zdaniem pomaga, bo dobitnie pokazuje, że najważniejsza dla każdego z naszych przedstawicieli jest po prostu praca na rzecz lokalnej społeczności: gminnej czy powiatowej. Liczy się dla nas nasza mała Ojczyzna i jej obywatele, chodzi o ich dobro. Nie ma wątpliwości, że na nasze decyzje nie wpływają żadne partyjne odgórne nakazy czy naciski. Wiadomo też, że nasze zaangażowanie nie jest wstępem do dalszej politycznej kariery. Dzięki takiemu podejściu możemy poprzez swoją działalność łączyć, a nie dzielić. Stanowimy doświadczoną, kompetentną grupę samorządowców. Jesteśmy blisko ludzi, to nas codziennie motywuje i zobowiązuje, a ocena naszych działań naturalnie pozostaje w gestii wyborców...

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!