Wiadomości

Rodzina Prawo Wspólnota
Podsumowanie kończącej się kadencji samorządu powiatowego i zmian, jakie udało się wprowadzić w szkołach powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, wypada imponująco, zarówno pod względem liczby zrealizowanych zadań, jak i przeznaczonych na te cele funduszy.


To zarówno termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, jak i LO im. M. Skłodowskiej-Curie. Tylko na te prace wydatkowanych zostało blisko 5,5 miliona złotych. Nieco więcej pochłonęły inwestycje i kompleksowe remonty szkolnych obiektów oraz wzbogacanie bazy edukacyjnej.
Niespełna 180 tys. pochłonęła budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy LO, gdzie powstała m.in. bieżnia ze skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą.
Udało się zmodernizować cały segment sportowy w ZSTiL i szereg innych pomieszczeń. To wielkie zmiany, a powstały już plany budowy nowej sali gimnastycznej. – Naszą dumą są długo wyczekiwane, nowe warsztaty szkolne. Wprawdzie ich koszt to kolejne przeszło 2 miliony złotych, ale za to udało się je wyposażyć w najnowocześniejsze urządzenia, cyfrowe obrabiarki, a także zastosować nowe technologie. Dzięki temu uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności na miarę potrzeb rynku pracy w XXI wieku – mówią zgodnie zabiegający o realizację tego zadania: Stanisław Pięta, członek Zarządu Powiatu i radny Bolesław Jonkisz.
Inwestycje nie ominęły też nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4, gdzie wyremontowano pomieszczenia dydaktyczne, korytarze i sanitariaty, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oddano do użytku windę.
– Ponad 1,4 mln kosztów remontów tej placówki to pieniądze niezwykle trafnie wydane, gdyż służyć będą uczniom szczególnie tego potrzebującym, dzieciom i młodzieży w różnym stopniu chorym, niepełnosprawnym - zauważa St. Pięta.
Do tej szkoły trafią także dodatkowe środki w ramach planowanych projektów edukacyjnych – „Daj szansę – doceń mnie!” oraz „Równe szanse – modernizacja procesu kształcenia zawodowego”.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!