Wiadomości

Rodzina Prawo Wspólnota
Na terenie gminy Czechowic-Dziedzic i Bestwiny z powodzeniem funkcjonuje i znakomicie rozwija się Park Techniki Lotniczej.


Ta powiatowa inicjatywa nie tylko funkcjonuje, ale rozwija się nadal. Jest to „okręt flagowy” nowych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w powiecie bielskim. Są w nim zatrudnione setki osób, wdraża się nowoczesne technologie, czemu sprzyja powstający przy PTL ośrodek naukowo-badawczy. Zapadła już decyzja o powiększeniu istniejącego pasa startowego do 1200 metrów. Pozwoli to na lądowanie już dużo większych samolotów, a to w konsekwencji może prowadzić do kolejnych inwestycji na tym terenie. Jest to bez wątpienia najbardziej spektakularne przedsięwzięcie gospodarcze na terenie powiatu.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!