O nas

Rodzina Prawo Wspólnota

W niedzielę 21 października przy urnach wyborczych zadecydujemy o przyszłości.

Oddane głosy wskażą, kto przez najbliższych pięć lat będzie czuwał nad naszymi wspólnymi sprawami jako burmistrz miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.
Wybierzemy również radnych, którzy będą nas reprezentować w Radzie Miejskiej oraz Radzie Powiatu Bielskiego. Dla życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega bardzo ważne będzie, jakim ludziom powierzymy te funkcje.

Oddaj swój głos na osoby rzetelne i skuteczne w działaniu.

Takich ludzi znajdziesz w doskonale funkcjonującym w gminie i powiecie zespole: Rodzina Prawo Wspólnota. Jesteśmy bezpartyjni, a to oznacza, że naszych decyzji nie dyktują żadne partyjne zarządzenia, a podejmujemy je kierując się jedynie dobrem naszych wyborców.  
W skład naszej drużyny wchodzą  zarówno doświadczeni samorządowcy, którzy od lat z dobrymi efektami angażują się w służbę na rzecz całej lokalnej społeczności, jak i ludzie pełni nowych pomysłów, którzy potrafią ze świeżym spojrzeniem podejść do spraw rozwoju miasta i gminy a także powiatu bielskiego. To połączenie doświadczenia i nowego, często innowacyjnego podejścia to cenny atut kandydatów RPW, a jednocześnie „złoty środek”, który gwarantuje zachowanie właściwego kierunku na drodze zrównoważonego rozwoju wszystkich naszych miejscowości.  
Mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega zasługują na rzetelnego i skutecznego burmistrza oraz radnych: ludzi wiarygodnych, dynamicznych i aktywnych w realizacji wspólnego programu na rzecz rozwoju miasta i gminy – tacy właśnie są bezpartyjni kandydaci, których proponuje Rodzina Prawo Wspólnota.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!