Rada Powiatu

Rodzina Prawo Wspólnota
Kandydaci do Rady Powiatu Bielskiego - Lista nr 18

1. Stanisław Pięta - 56 lat żonaty, dwóch synów

Historyk i absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania. Mieszka w Czechowicach Południowych. Od 2006 r. członek Zarządu Powiatu, odpowiedzialny za komunikację, oświatę, drogi powiatowe. Przez ostatnie lata czuwał m.in. nad realizacją planu modernizacji szkół powiatowych.
Utworzone zostały nowe warsztaty szkolne, obiekty sportowe. Budynki szkół zostały ocieplone. Dostosowano bazę szkolną do obecnych realiów demograficznych i potrzeb społecznych. Kolejne drogi powiatowe zostały przebudowane, w tym ulice: Traugutta, Bronowska, Czyża. Trwają inwestycje w Parku Techniki Lotniczej. W Radzie Powiatu chce  kontynuować wytyczone kierunki, dostosowane do nowych wyzwań.


2. Bolesław Jonkisz - 58 lat, żonaty, dwoje dzieci

Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. Radny Rady Miejskiej w latach 2006-2014, gdzie m.in. pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członka Komisji Budżetu i Finansów oraz przewodniczącego Doraźnej Komisji do spraw Powodzi. W latach 2014-2018 radny Powiatu Bielskiego gdzie zajmował się m.in. tematyką szkolnictwa zawodowego wraz z przywróceniem praktyk w zakładach pracy, sprawami związanymi ze szkołą specjalną oraz działaniami przeciwpowodziowymi i modernizacją dróg powiatowych, a także wspieraniem inicjatyw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania istniejących.


3. Kazimierz Kocur - 72 lata, żonaty, dwoje dzieci

Ma wykształcenie średnie techniczne, emeryt. Pracował przez 40 lat w Walcowni Metali "Dziedzice". Aktywnie działa w Czechowickim Towarzystwie Cyklistów oraz jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Był prezesem ogrodu działkowego "Renata" oraz miejskiego oddziału PTTK, a także członkiem rady nadzorczej Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie jest radnym Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W Radzie Powiatu chciałby się zająć poprawą jakości dróg, z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych. Będzie także dążyć do wprowadzenia połączeń autobusowych między Czechowicami-Dziedzicami a sąsiednimi gminami: Bestwiną, Goczałkowicami-Zdrojem i Chybiem.


4. Łukasz Siekliński - 37 lat, żona Agnieszka, syn Dominik

Jest mieszkańcem Ligoty, ukończył studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w której jest również zatrudniony, a od 2014 r. pełnił funkcję zastępcy głównego księgowego, natomiast od  2016 r. objął stanowisko kanclerza. Obecnie jest uczestnikiem programu Master of Business Administration, prestiżowego programu dla menadżerów, przez wiele lat uczestniczył w realizacji wielu projektów europejskich. Praca w ośrodku akademickim pozwoliła mu zdobyć doświadczenie m.in. w pozyskiwaniu środków na realizację programów poprawiających jakość kształcenia. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach społecznych. Chciałby przede wszystkim skupić się na pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych.


5. Alicja Mizera - 56 lat

Od urodzenia mieszka w Czechowicach-Dziedzicach. Tu także pracuje ponad 30 lat jako nauczyciel, a od 19 lat jest dyrektorem Gimnazjum nr 2, obecnie Szkoły Podstawowej nr 8  w Czechowicach-Dziedzicach. Spełnia się w pracy z dziećmi  i młodzieżą. Od wielu lat zaangażowana była również w działalność społeczną. Przez dwie kadencje była radną Rady Powiatu Bielskiego. W pracy samorządowej chce poświęcić się problemom mieszkańców Czechowic-Dziedzic w zakresie: oświaty, zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególną uwagę ma zamiar zwrócić na problemy starzejącego się społeczeństwa. Prywatnie jest mamą, babcią dwojga wnucząt – Jagody i Jeremiasza. W wolnych chwilach lubi czytać książki, pływać i wędrować po górach.


6. Jacek Kroczek - 52 lat, żonaty, dwoje dzieci

Posiada wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie i marketing (licencjat). Jest pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Bielsku-Białej na stanowisku starszego specjalisty ds. regulacji nieruchomości energetycznych.
Działa również jako członek komisji rewizyjnej NSZZ Solidarność w firmie TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Bielsku-Białej.
Jego zamiłowania to wędkarstwo, przyroda, historia. Ze szczególną pasją poświęca się pszczelarstwu i jest prezesem Koła Pszczelarzy w Zabrzegu.


7. Katarzyna Janusz-Dąbrowska

Mieszkanka Czechowic-Dziedzic od urodzenia, ma dwójkę dzieci, które uczą się w czechowickich szkołach.
Posiada wykształcenie wyższe inżynierskie. Pracuje jako techniczny doradca klienta w firmie w Bielsku-Białej.
Zamierza zająć się problemami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym, pojawiającymi się na styku gminy i powiatu. Dostrzega w tym zakresie sporo spraw do załatwienia. Pragnie pomagać ludziom w trosce o ład w otaczającej ich przestrzeni.


8. Barbara Rauer - 36 lat, mężatka, dwoje dzieci

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw płac.
Jej celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju rekreacji mieszkańców gminy i powiatu oraz zapewnienie jak największej ilości terenów rekreacyjnych oraz poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych młodzieży, kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych na terenie Czechowic-Dziedzic.
Jej hobby to sport: jazda na rowerze, narty, siatkówka.


9. Magdalena Honkisz - 29 lat

Specjalista ds. kadr i płac. Magister Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jako reprezentantka młodego pokolenia uważa, że w Radzie Powiatu powinny znaleźć się osoby rozumiejące życie młodych ludzi i ich codzienne problemy. Łącząc pasje, jakimi są turystyka rowerowa i sport, jako radna chciałaby propagować aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży, zachęcać dorosłych do uprawniania sportu oraz skutecznie ubiegać się o budowę ścieżek rowerowych i innych obiektów sportowych na terenie powiatu. Jest przekonana, że właściwie prowadzona edukacja i zdrowy tryb życia sprzyjają kształceniu odpowiedzialnych i kreatywnych obywateli zarówno młodego, jak i starszego pokolenia.


10. Mirosław Greczka - 54 lata, żonaty, dwoje dzieci

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Pracuje jako lekarz internista w NZOZ "Silesia". W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej, promującej szczególnie uzdolnioną młodzież naszego miasta i gminy, a także był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia. W latach 2002-2014 jako radny Rady Powiatu Bielskiego pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, pracował także w Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki, zajmując się problemami opieki zdrowotnej, ochrony środowiska i oświaty.
Nie należy do żadnej partii politycznej.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!