Okręg 3

Rodzina Prawo Wspólnota
Kandydaci do rady Miejskiej - Okręg 3 - Lista nr 20
Osiedle „Czechowice Górne”, Sołectwa Bronów, Ligota i Zabrzeg

1. Stanisław Wojciech - 63 lata, żonaty, cztery córki

Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechaniki, studia podyplomowe na ATH. Wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej. Wieloletni radny Rady Miejskiej, pełnił różne funkcje, m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji Budżetu i Finansów. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS" w Warszawie, a także delegatem do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Bielsku-Białej. Pełni funkcję prezesa zarządu Kółka Rolniczego w Ligocie, jest członkiem OSP Ligota. Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Grupy Producentów Trzody Chlewnej ZAGRODA.


2. Marek Czyż - 36 lat, żonaty, dwóch synów – Paweł i Wojtek

Informatyk, ukończył Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Jyväskylä Polytechnic (Finlandia). Jest absolwentem studiów podyplomowych: zarządzanie projektem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pracuje w Katowicach w firmie Rockwell Automation sp. z o.o. na stanowisku inżyniera projektu rozwoju oprogramowania, pełniąc jednocześnie rolę lidera zespołu. Jest również przewodniczącym Rady Pracowników. W latach 2010-2014 był radnym Rady Miejskiej. Angażuje się w rozwój społeczności lokalnej jako członek stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. Józefa Londzina. Jego  priorytetem jest  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy i współpraca z mieszkańcami.


3. Krystyna Zioberczyk - 49 lat, troje dzieci

Nauczyciel dyplomowany i wychowawca w SP 3 Ligota. Uczestnik i realizator Programu korekcji i profilaktyki wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży w Gminie Czechowice-Dziedzice od początku jego funkcjonowania. Mieszkanka Ligoty, na granicy Podraja i Burzeja. Pracuje i żyje w tym samym środowisku, dlatego zna problemy i codzienne kłopoty jego mieszkańców. Zdecydowała się kandydować do Rady Miejskiej, odpowiadając na apel tej społeczności. Chce być radną zabiegającą o pełną realizację aktualnych i nowych inwestycji oraz zamierzeń w  naszej gminie. Będzie dążyć, aby dzieci i młodzież miały w szkołach jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju umiejętności sportowych, ale i artystycznych, a także opiekę zdrowotną.


4. Aleksandra Czernin - 37 lat, mężatka, dwoje dzieci

Jest mieszkanką Ligoty. Ukończyła studia na Uniwersytecie  Śląskim – filii w Cieszynie. Z wykształcenia jest nauczycielem zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, z zawodu specjalistą ds. marketingu.
Jest skuteczna, uczciwa i zaangażowana w to co robi. Na co dzień wspiera różne inicjatywy społeczne i charytatywne, współorganizuje imprezy dla dzieci i młodzieży. Interesuje się również ochroną środowiska oraz problematyką służby zdrowia. W Radzie Gminy chciałaby zająć się pozyskiwaniem środków na ważne inwestycje odpowiadające potrzebom naszych mieszkańców oraz na rozwój dzieci i młodzieży w sferze kultury i sportu.


5. Dariusz Rusek - 41 lat, żonaty, dwójka dzieci

Posiada wykształcenie średnie techniczne, pracuje w firmie Metalwork na stanowisku: operator programista maszyn CNC.  
Jest strażakiem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej na Lipowcu, gdzie  pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej, jak również opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Jako radny chciałby zająć się poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń powodziami czy wichurami, a także stwarzać nowe możliwości dla dzieci i młodzieży w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych.


6. Patrycja Zemanek - 34 lata, mężatka, jedno dziecko

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach na kierunkach: bankowość i finanse międzynarodowe oraz rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku: zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. Od 10 lat pracuje w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina, obecnie na stanowisku specjalisty w Zespole Sprawozdawczości i Informatyki. Prywatnie pogodna, pozytywnie nastawiona do ludzi i otoczenia. W Radzie Miasta Czechowice-Dziedzice stawia na rozwój i promocję miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Chce wspierać inwestycje i projekty producentów i handlowców związanych z naszą Gminą.


7. Mariusz Falewski - 36 lat, żonaty, czworo dzieci

Od urodzenia mieszkaniec Bronowa, po trzyletnim pobycie w Wielkiej Brytanii od 11 lat na stałe mieszka w  Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył technikum w Zespole Szkół "Silesia" i obecnie wraz z bratem prowadzi firmę zajmującą się wykończeniem wnętrz Fal-Mor.
Zawód, który wybrał, wykonuje z zaangażowaniem i pasją. Bardzo ceni sobie bezpośredni kontakt z klientem. Aby jego praca była bardziej efektywna, z należytą starannością wsłuchuje się w potrzeby każdego klienta. Chciałby, jako kandydat do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, tak samo jak w życiu zawodowym z pełnym zaangażowaniem słuchać i z determinacją reprezentować wyborców.


8. Jakub Brzuska - 30 lat, żonaty, ojciec 5-letniej córeczki

Pracuje jako przedstawiciel handlowy, jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego "Rotuz" w Bronowie, założycielem Akademii Piłki Nożnej STREFA Football, szkolącej dzieci w zakresie piłki nożnej od 4 do 12 roku życia.
Jest aktywnym  działaczem społecznym i sportowym. W Radzie Miejskiej pragnie działać na rzecz całej społeczności Bronowa, a także wspierać inicjatywy służace promocji aktywnosci mieszkańców Miasta i Gminy.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!