Okręg 1

Rodzina Prawo Wspólnota
Kandydaci do rady Miejskiej - Okręg 1 - Lista nr 20
Osiedla: „Barbara”, „Renardowice”, „Północ” i „Dziedzice”

1. Łukasz Dobucki - 38 lat, żonaty, dwóch synów

Od urodzenia mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister socjologii. Ukończył studia podyplomowe w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku zarządzanie jakością. Pracuje w firmie Valeo w Czechowicach-Dziedzicach jako kierownik Autonomicznej Jednostki Produkcyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z działalnością społeczną i samorządową. Od 2000 roku aktywnie działa w samorządzie lokalnym. Najpierw jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej, następnie jako radny Rady Miejskiej. Pracował również w zarządzie mieszkańców osiedla "Barbara". W Radzie Miejskiej będzie wspierał zadania wpływające na zrównoważony rozwój miasta.


2. Marek Kwaśny - 59 lat, żonaty

Od urodzenia mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, magister ekonomii. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym. Posiada bogate doświadczenie samorządowe – pełnił między innymi funkcję zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic w latach 1990-2006 oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w latach 2006-2010.
Chce służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach publicznych. W Radzie Miejskiej chciałby się zająć sprawami planowania przestrzennego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.


3. Ewa Szary - lat 60, mężatka, dwoje dzieci

Jest z wykształcenia fizykiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki i ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nadal jest aktywna zawodowo, kreatywna, pełna inicjatywy, chętnie podejmie się realizacji nowych zadań w Radzie Miejskiej.
Aktualnie pracuje jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach, ZS Silesia oraz w Szkole Podstawowej nr 8.
Chciałaby podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji w oświacie, a w szczególności modernizacji bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych naszego miasta i gminy oraz tworzenia miejsc pracy dla ich absolwentów.


4. Daniel Mizera - 36 lat, żonaty, jedno dziecko

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku zarządzanie w dziedzinie turystyki. Pracownik firmy outsourcingowej. Członek zarządu "Zielone Osiedle". Za najważniejsze dla miasta Czechowice-Dziedzice uznaje poprawę infrastruktury drogowej, pozyskanie środków unijnych dla nowych inicjatyw w sferze edukacji kultury i sportu.
Interesuje go sytuacja społeczna kraju. Jego pasją są sporty motorowe i podróże. Bliska jego sercu jest popularyzacja turystki rodzinnej i rekreacji w naszym mieście. W Radzie Miejskiej będzie wpierał inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i poszerzenia możliwości rodzinnego spędzania czasu.


5. Magdalena Kamińska - 42 lata, mężatka, czworo dzieci

Nauczyciel języka angielskiego i oligofrenopedagog w szkole podstawowej z odziałami integracyjnymi w Pszczynie.
Angażuje się w działania wolontariatu przy parafii świętej Barbary. Troszczy się o dobro drugiego człowieka.
"Lubię ludzi, kocham podróże i książki. Chcę podejmować działania zmierzające do aktywizacji seniorów naszej społeczności."


6. Magdalena Głombek - 41 lat, mężatka, dwoje dzieci

Urodzona w Czechowicach-Dziedzicach, obecnie mieszka przy ul. Świętej Barbary. Z wykształcenia technik handlowiec.
Od chwili rozpoczęcia aktywności zawodowej pracuje w swoim zawodzie. Od 5 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.
Od kilku lat społecznie angażuje się w prace Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie od 6 lat pełni funkcję sekretarza Rady.


7. Rafał Bem - 43 lata, żonaty, dwójka dzieci

rodowity czechowiczanin, studiował na AWF Katowice, kilka lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w czechowickich szkołach.
Instruktor sztuk walki, boksu, sportów siłowych, posiadacz czarnego pasa i stopnia 4 dan. Od zawsze związany ze sportem, prowadzi i propaguje zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W Radzie Miasta chciałby się zająć inicjatywami na rzecz rozwoju naszego miasta, a także popularyzacją aktywności fizycznej jego mieszkańców.


8. Jolanta Wieczorek - 47 lat, mężatka, troje dzieci

Wykształcenie średnie techniczne. Mieszkanka Czechowic-Dziedzic od 27 lat.
Długoletni pracownik firmy PKP na stanowisku starszy dyżurny ruchu.
W Radzie Miejskiej chciałabym się zająć tematyką ochrony środowiska i aktywnością ruchową osób starszych.
Swoje zaangażowanie oraz pragnienie niesienia pomocy innym chce wykorzystać w pracy dla dobra lokalnej społeczności.


9. Mirosław Lis - 61 lat, żonaty, dwóch synów

Technik elektryk, emerytowany pracownik KWK "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. Pasjonat pracy społecznej na rzecz mieszkańców "Renardowic", gdzie przez dwie kadencje był członkiem zarządu osiedla i przewodniczył też Radzie Rodziców w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Jako ojciec dwóch dorosłych synów dostrzega problemy ludzi młodych. Szczególną uwagę pragnie zwrócić na zapobieganie wszelkim patologiom, z jakimi może zetknąć się młodzież. W przyszłej Radzie Miejskiej swoją pracę chciałby w pełni ukierunkować na zrównoważony rozwój Czechowic-Dziedzic.
Jest otwarty na potrzeby mieszkańców. Uważa, że Czechowice-Dziedzice potrzebują dobrych i kreatywnych gospodarzy.

Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!