Dziękujemy!

za udzielone poparcie w wyborach samorządowych 21 października!